Who Are

SUNSEEKER AGRI is revolutionizing farming via it’s strategic partnerships with different organic/all natural crop/plant suppliers. We are solution based, working to solve agriculture problems related to chemical runoff, insufficient yields, poor soil conditions, high application costs of chemical fertilizers, declining farming profitability, water shortage and rising temperatures (climate change).

How Can Sunseeker Agri Help

We want to enhance the health of plants and crops on your farm, the soil in which they grow, while improving your yields. With our organic products we will ensure better environmental practices for intensified, sustainable production on your farm. We distribute quality, environmentally friendly, natural, non-toxic, 100% biodegradable fertilizers, minerals and  biological pesticides/fungicides for all your different needs.

Sunseeker will aim to reduce or completely your inorganic fertilizer applications. We will help steer you to right nutrients into the right forms at the right rates for the plants/crops desired.

Wie Is

Sunseeker Agri bring vernuwende tendense wat boerdery drasties kan verander deur strategiese venootskappe met verskillende organies/natuurlike produkte/ firmas vir toediening op plante/gewasse?? Ons is  oplossing gedrewe en streef daarna om boerdery probleme soos chemiese afvloei, nutriënt besoedeling, gewas gehalte, swak opbrengste, ongesonde grond, hoë kunsmis kostes, laer wins marges, water skaarsste en stygende temperature as gevolg van klimaat verandering, met organiese oplossings reg te stel.

Hoe Kan SunSeeker u

Ons streef daarna om plant en gewas gesondheid op jou plaas te verseker. Dit is holisties ingestel ook op grond kwaliteit om uitstekende opbrengste te verseker. Met ons organiese produkte maak ons seker dat omgewingsvriendelike  praktyke toegepas kan word vir volhoubare, opbrengs gedrewe boerdery. Sunseeker Agri versprei omgewingsvriendelike , natuurlike, nie-giftige, 100% biodegradeerbare groei-opwekkers, grond minerale en plaagdoders

Sunseeker is ingestel om jou kunsmis gebruik aansienlik te en selfs heeltemal te beïndig. Ons sal jou help om die regte voedingstowwe in die regte vorm, met die regte aanwending toe te dien vir die gewasse/plante waarvoor jy dit benodig.